Organizing Committee

Adam Łajtar

Artur Obłuski


Mahmoud El-Tayeb

Henryk Paner

Dobrochna Zielińska


Katarzyna Danys

Agata Deptuła

Dorota Dzierzbicka

Mariusz Drzewiecki

Robert Stark

Magdalena M. Woźniak


Adrian Chlebowski

Ewa Czyżewska

Magdalena Skarżyńska

Joanna Szczepkowska

Agnieszka Szymczak

Maciej Wyżgoł